Praktijk Intuitie
Aurahealing, Bach Bloesem, Chakrahealing, Edelsteentherapie, Innerlijk Kindtherapie,
Kruidenleer, Reiki en Seichem, Spirituele ontwikkeling, Workshops/Cursussen
 
Seichem

Seichem bestaat uit de volgende energieën:

 Active Image

REIKI - aarde - wordt ervaren als warm en koud (zoals de oppervlakte van de planeet). Het aardt alle andere hellingsenergie.

SAKARA - vuur - onderscheidt zich duidelijk als lichte elektrische prikkels en werkt zowel in de aura als in het fysieke lichaam.

SOPHI-EL - water - golven van koele energie. Haalt diepe emoties naar boven.

ANGELIC LIGHT - lucht - 2- voudige energie van lucht/ether en het gebied van de engelen en gidsen/helpers. Geestelijke heling. Verhoogt de kracht van het derde oog en de kracht van het gesproken woord. 

 

Reiki (aarde)
Reiki is het aarde-element en zonder 'aarding' zal een heling niet plaatsvinden. De warme of koude energie voelt zacht en ontspannend. Reiki werkt op alle niveaus, geestelijk, lichamelijk en emotioneel.

Sakara (vuur)
Sakara is verbonden met het element vuur. Sakara brengt een regenboog van beschermend licht die de aura omringt. Sakara werkt in de aura en reinigt de chakra's, het brandt door blokkades en weerstanden heen die in de fysieke, mentale, emotionele en andere fijnstoffelijke lichamen aanwezig zijn en transformeert ze. Sakara voelt als kleine elektrische impulsen die door je handen gaan. Sakara brengt een regenboog (de zeven kleuren zichtbaar voor het menselijke oog: rood, oranje, geel, groen, blauw, paars en goud. Deze kleuren zijn ook gekoppeld aan de zeven chakra's) van beschermend licht (wit, de samenkomst van alle zeven kleuren) die de aura omringt. Sakara werkt in de Aura en reinigt de chakra's; het brandt door blokkades en weerstanden heen die in de fysieke, mentale, emotionele, spirituele lichamen aanwezig zijn en transformeert ze.

Sophi-El (water)
Sophi-El is verbonden met het element water. Het is zowel zacht als doortastend, zoals het water zelf. Sophi-El dringt diep in het emotionele lichaam om de kern van de verstoring te vinden. Sophi-El opent het hart, zodat men meer liefde kan ontvangen en uitdragen. Sophi-El, in combinatie met de andere stralen van heling, zal de personen die ermee behandeld worden een gevoel van vreugde brengen en een gevoel van: 'Ik verdien het om gelukkig te zijn.'

Angelic Light
(lucht/gebied van de engelen) Angelic Light is een tweevoudige straal, die bestaat uit het element lucht en het gebied van de engelen, de Heilige Geest en je Hogere Zelf. Het element lucht drukt de kwaliteit uit van de communicatie. Dankzij Angelic Light kan het helingseffect effectiever samenwerken met de engelen, de Heilige Geest en het Hogere Zelf van de persoon die behandeld wordt. Door Angelic Light wordt alles waar je mee werkt, b.v. Reiki, Tarot, yoga, krachtiger .

De verschillende energieën hoeven niet 'opgeroepen' te worden. Ze zullen vanzelf gaan stromen als er behoefte aan is. Je kunt natuurlijk wel met intenties werken.Elk element heeft dus zijn eigen energiestroom. De aparte energieën hebben een verschillende uitwerking en voelen ook daadwerkelijk anders aan. Sakara (vuur) werkt voornamelijk bij (emotionele) blokkades die het wegbrandt. Als je je handen extreem warm voelt worden, voelt tintelen of als het lijkt alsof je speldenprikken voelt, dan geeft je op dat moment een grote mate van Sakara door. Voel je echter tocht tussen jouw handen en die van degene die je behandelt, dan is dat waarschijnlijk AngelicLight (lucht), die weer een andere uitwerking heeft.

Reiki (aarde) en Sophi-El (water) zijn vrouwelijke energieën, Sakara (vuur) en Angelic Light (lucht) zijn mannelijke energieën. Daardoor heb je als heler een goede balans bij het werken met hellingsenergie.

 


DE BEHANDELING
Een volledige behandeling duurt ca. een half uur. Maar in totaal moet men rekening houden met één uur. Het binnenkomen, het op je gemak stellen en na de behandeling even tot rust komen en wat drinken, is heel belangrijk.

Tijdens de behandeling ligt men ontspannen en gekleed op een behandeltafel. Er hoeft niet gepraat te worden. De Seichem-gever maakt contact met de engelenenergie. Daarna worden de handen op diverse plaatsen op of boven het lichaam gehouden. Altijd met respect voor de ontvanger, dus borsten of geslachtsdelen worden niet aangeraakt. Daarna het gladstrijken van de aura.


Kosten € 20.00 per behandeling en alleen op afspraak

 
< Vorige   Volgende >
 
© 2017 Intuitie.com Helen Binkhorst