Praktijk Intuitie
Aurahealing, Bach Bloesem, Chakrahealing, Edelsteentherapie, Innerlijk Kindtherapie,
Kruidenleer, Reiki en Seichem, Spirituele ontwikkeling, Workshops/Cursussen
 
Beschermengelen
 Active Image

 Er loopt iemand met mij mee
die waarschuwt bij gevaar
en soms als ik het niet verwacht,
word ik haar opeens gewaar....
Er is een vrede diep in mij
't licht in duisternis....
ik weet, dat wat me nu omgeeft
van andere sferen is
en toch is het me zo vertrouwd
er is geen angst in mij
dat we er niet alleen voor staan
maakt me ontzettend blij....
Wie ben ik, dat ik dit ervaar
dat engelen met me gaan
vanaf dat ik geboren ben
tot het eind van mijn bestaan

(Auteur onbekend)


Beschermengelen zijn engelen die ons persoonlijk bijstaan. Zij zijn de persoonlijke begeleiders en beschermers van één persoon. Telkens wanneer de ziel besluit een begin te maken met het proces van incarnatie gaat er een beschermengel mee. Daarom worden wij al van voor de bevruchting tot en met de reis door de dood heen en verder, begeleid door een engelenaanwezigheid, die ons liefdevol zal leiden en beschermen, zonder inbreuk te maken op onze vrijheid van keuze. Pas wanneer we ons volledig hebben aangepast aan het leven buiten het lichaam gaan ze verder naar een volgend ontwikkelingsstadium of naar een andere taak binnen de engelenhiërarchie.

Omdat beschermengelen behoren tot de spirituele straal gaat hun aandacht speciaal uit naar onze ontwikkeling. Zij steunen ons in de verwezenlijking van ons levensplan. Daarom kan het voorkomen dat zij het toelaten dat ongelukken en tegenslagen gebeuren, omdat juist deze gebeurtenissen de volgende stap in het groeiproces mogelijk maken. De beschermengel mag alleen ingrijpen wanneer het in het kosmisch plan past en als wij dat vragen. Zij respecteren onze vrije wil. Wij hebben de keuze om onze taken met vallen en opstaan te leren kennen of op een prettige manier. De beschermengel kan ons helpen bij het versnellen van dit proces en bij het scheppen van gunstige omstandigheden waardoor ons leven aangenamer wordt. Maar zoals gezegd: dat moeten wij hem zelf vragen

 
< Vorige   Volgende >
 
© 2017 Intuitie.com Helen Binkhorst