Praktijk Intuitie
Aurahealing, Bach Bloesem, Chakrahealing, Edelsteentherapie, Innerlijk Kindtherapie,
Kruidenleer, Reiki en Seichem, Spirituele ontwikkeling, Workshops/Cursussen
 
Heksen
Sample Image
Heksen of Wicca?
Een beetje lastig uit te leggen wat Wicca of Hekserij eigenlijk is. Voor mij is het een manier van leven waarin de natuur centraal staat. Maar iedere heks doet dat op zijn eigen manier. Ja hoor, bij mij staan er wel altijd twee bezems bij de deur. En uiteraard wordt er ook wel eens aan mij gevraagd hoe ga je daar naartoe met de auto of op je bezem. Het plaatje zoals de heksen in het sprookje of op televisie wordt weergegeven, komt natuurlijk niet met de werkelijkheid overeen.
Voor veel mensen is hekserij synoniem voor toverij, doorspekt met mysterieuze bezweringsformules en kristallen bollen. Afgezien van het feit dat magie wel degelijk deel uitmaakt van de hekserij, is dit tegelijkertijd toch slechts een topje van de ijsberg. Hekserij is eigenlijk een spiritueel pad, een pad dat is gericht op het herstellen van de band met de natuur en de oude God en Godinnen.

Het woord heks roept vaak negatieve associaties op, daarom noemen aanhangers van Wicca zich ook wel paganisten. Dit omdat Wicca een stroming is binnen het neopaganimse. Voorbeelden van andere stromingen zijn het druïdisme, sjamanisme en Asatru. Heksen zijn dus altijd paganisten, maar niet alle paganisten zijn heks!
Steeds meer vrouwen kunnen zichzelf vinden in de hekserij, omdat ze hier, door de prominente rol van de Godin, het respect voor het vrouwelijke terugvinden, dat ze in het merendeel van de wereldreligie's moeten ontberen. Daardoor denken mensen dat heksen altijd vrouwen zijn, maar dat is niet waar. Naar schatting zijn er ongeveer evenveel mannelijke als vrouwelijke aanhangers van Wicca.

De wortels van de hekserij zijn erg oud en komen tot ons via verschillende tradities wereldwijd. De rituelen van heksen houden verband met het veranderen van de seizoenen, de maangetijden en persoonlijke behoeften.
Wicca is geen georganiseerde religie en er zijn geen centrale leiders. Wel zijn er covens, ook wel heksenkringen genoemd. Dat is een groep van maximaal 13 heksen die samenkomen om samen rituelen uit te voeren. Deze rituelen worden begeleid door een hogepriesteres en een priester.Voor alle duidelijkheid, het zijn geen leiders die verwachten dat de groep hun mening overneemt, maar zij hebben meer de rol van leraar. Iedere heks is vrij om te geloven wat hij of zij wil.
Wicca kan ook als solitaire beoefend worden. En dit is wat ik doe. Je voert dan de rituelen alleen uit of met gelijkgestemden. Beide manieren (in een groep of alleen) zijn even goed, het is maar net waar een persoon zich prettiger bij voelt.
Er zijn geen heilige boeken of een lijst van regels waaraan een heks zich moet houden. Maar er is één leefregel dat centraal staat binnen Wicca:
                          Doe wat je wilt, zolang het niemand schaadt (ook jezelf niet)
                                              (An it harm none, do as ye will)
Als heks heb je respect voor alles wat in de natuur terug te vinden is. Niet alleen de levende dingen, maar ook bijvoorbeeld stenen en kristallen zijn voor heksen instrumenten om mee te werken. Alles in het heelal is uit een goddelijke kracht voortgekomen, dat niet ver van de wereld staat, maar juist terug te vinden is in alles om ons heen, maar ook in onszelf. Goddelijke kracht is erg ongrijpbaar, maar ik zie het als een samenspel van mannelijke en vrouwelijke energie, de God en de Godin. De een kan niet zonder de ander, net als de dag niet zonder de nacht kan etc.
Een ander kenmerk is dat heksen andere mensen niet willen bekeren tot hun geloof. Ze vinden namelijk dat ieder individu vrij is om z'n eigen pad te kiezen, want verschillende paden kunnen naar hetzelfde doel leiden. Heksen zijn dus erg tolerant ten opzichte van andere religies/godsdiensten, zolang die maar niemand schaden. Leven en laten leven is dus een belangrijk motto.
Op de volgende pagina's kunt u nog wat informatie vinden die met het hekszijn te maken heeft, dus pak je bezem en vlieg door de site.
.
 
< Vorige   Volgende >
 
© 2018 Intuitie.com Helen Binkhorst